La collina dei papaveri

Titolo originale: Kokuriko-zaka kara

:7.4
Durata: 87 minuti